80./.ຄູບ້ານນອກ


79./. ວົງພັນ


78./. ສໍ ເມືອງຊຳ


77./. ໄຟຫຼ້າ


76./. ກະຕ່າຍນ້ອຍ


75./. ຕ.ສະຫວັນ


74./. ສີສຸກ


73./.ສຣະນະ72./.ຫຼານເຈົ້າຕົ່ງ


71./. ສາຍເຊລຳເພົາ


70./.ໄຊສຸວັນ ແພງພົງ


69./. ທອງທະຄາດ


68./. ມະນີຣັຕນ໌


67./. ປາກຊັນສອງສີ


66./. ເນນສົມພົງ


65./.ພູຂົງ ສອນວົງໄຊ


64./. ວ . ວັງນະທີ


63./. ເຂີຍນາໂພ


62./. ບຸນຫຼາຍ ປິຍະວົງ


61./. ມົນທາ ທິບ60./. ກ້າກີບນ້ອຍ


59./. ກະເດືອນທອງ


58./. ພູຂົງ ສອນວົງໄຊ


57./.ຫວານລົມຈູບ


56./. ສໍ ເມືອງຊຳ


55./. ມົນທາ ທິບ


54./. ຊາຕຣີ ສຫງຽມວົງ


53./. ວັນມີໃຈ


52./. ດຣ ໄທ ທິຣະວົງ


51./. ໂອທອງ ຄຳອິນຊູ


50./. ຂຽດຂາຄຳ


49./. ມະນີຣັຕນ໌


48./. ກະເດືອນທອງ


47./. ກະຕ່າຍນ້ອຍ


46./. ສໍ.ພູທອນ


45./. ລຸງອ້ວນ ໜອງຄາຍ


44./. ພອຈ.ເນືອງພິລັກ ໂຊຕິທອນ


43./. ພັນສະແຫວງ


42./. ສາຍເຊລຳເພົາ


41./. ບົວວອນ ທິລະວົງ


40./. ພັນສະແຫວງ


39./. ບົວວອນ ທິລະວົງ


38./. ຄຳພອນ ສຸຂະວົງສ໌


37./. ກະເດືອນທອງ


36./. ໂອທອງ ຄຳອິນຊູ35./. ສໍ ສັກສິດ


34./.ເຈົ້າ ຄຳຜາຍ ກຸນລະວຸດ


33./. ເຈົ້າ ຄຳຜາຍ ກູນລະວຸດ


32./. ສຸກສະຫວັນ ແດນຈຳປາ


.

.

.

.